Kondenseerunud tsüklitega molekulid

(Ümber suunatud leheküljelt Kondenseerunud tsüklid)

Kondenseerunud tsüklitega molekulid ehk kondenseerunud tsüklid (fused rings) on polütsüklilised ühendid, mida iseloomustab tsüklitele ühiste aatomite esinemine molekulis. Tavaliselt on tegemist vähemalt bitsüklilise orgaanilise molekuliga, mille tsüklitel on üks, kaks või enam ühist süsinikuaatomit.

Spiro[2.2]pentaan, spirotsükliline molekul
Dekaliin ehk bitsüklo[4.4.0]dekaan
Norbornaan ehk bitsüklo[2.2.1]heptaan

Kondenseerunud tsüklid võivad olla kolme tüüpi:

  • tsüklitel on üks ühine C-aatom; nimetatakse neid spiroühenditeks (näiteks spiro[2.2]pentaan);
  • tsüklitel on kaks ühist C-aatomit, s.t üks ühine C-C side; nimetatakse neid sulandtsüklilisteks ühenditeks (näiteks dekaliin, pentaleen ja naftaleen);
  • tsüklitel on kolm või enam ühist C-aatomit, s.t ühine süsinikuahel; nimetatakse neid sildstruktuuriga tsükliteks ehk sildtsüklilisteks ühenditeks (näiteks norbornaan ja pineen).

Tsüklilistel ühenditel on stereoisomeeria tihedalt seotud geomeetrilise isomeeria (cis-, trans-) ja kiraalsusega. Kondenseerunud tsüklid saavad olla alitsüklilised, heterotsüklilised või aromaatsed ühendid. Tsüklitega võivad olla seotud asendusrühmad või kõrvalahelad. Süsiniku kunstlikult saadud allotroobid nagu grafeen ja fullereen on maksimaalselt kondenseerunud tsüklite piirjuhud.

Vaata ka

muuda