Kolga–Pudisoo tee

Kolga–Pudisoo tee (registrinumbriga 11268) on kõrvalmaantee Kuusalu vallas. Tee pikkus on 7,4 km.

Kaart

Tee saab alguse Jõelähtme–Kemba tee kolmekümne viiendal kilomeetril Kolga alevikus ning lõpeb Kuusalu–Leesi tee üheteistkümnendal kilomeetril Pudisoo külas.

Tee kulgeb läbi Uuri ja Pudisoo külade ning Kolga aleviku.

Tee ületab ühe silla (Kolga sild üle Kolga oja tee kolmandal kilomeetril) ja 3 truupi. Bussipeatusi jääb teele üks: Kolga.

Teega ristub teisel kilomeetril Ulliallika–Kolga tee.

Tee algus on põlevkivituhkbetoonkattega. Ulliallika–Kolga teeristi piirkonnas on tee mustkattega. Edasi jätkub pinnatud kruusatee. Tee on klassita. Liiklussagedus teel on 200-500 autot ööpäevas. Kiiruspiirangud on Kolga alevikus (70, 50, 30 km/h), Inga oja uhtoru piirkonnas (70, 50 km/h) ning Kuusalu–Leesi teeristi piirkonnas (70, 50 kjm/h). Teevalgustuse kohta andmed puuduvad.