Koibali keel


Koibali keel on samojeedi keel, kamassi keele murre, välja surnud 19. sajandi alguses. Keel oli soovõrdne, selles puudus grammatiliselt sugu.