Kodarjoon

Kodarjoon on tantsus kujuteldav joon, mis lähtub ringjoone keskmest ja suundub sirgjoones eemale (ringi raadius). See on saanud nimetuse rattakodara järgi.

Kodarjoone mõistet kasutatakse näiteks tantsijate, täpsemalt tantsupaaride, asendi kirjeldamiseks ringjoonel.

  • "Kodarjoonel kõrvuti" tähistab asendit, kus paarilised seisavad teineteise kõrval, küljega ringi keskme poole, näoga ühes suunas, moodustades nii ringi mõttelise "kodara" või osa raadiusest. Tantsijad võivad olla omavahel seotud, näiteks kiikumisvõttes.
  • "Kodarjoonel küljeti" tähendab, et paarilised seisavad teineteise kõrval, küljega ringi keskme poole, kuid üks on näoga päripäeva ja teine vastupäeva.
  • "Kodarjoonel rinnuti ehk vastamisi" on asend, milles tantsijad on näoga teineteise suunas, seesmine partner on seljaga ringi keskpunkti suunas, välimine näoga oma partneri suunas. Ringjoonelise liikumise suunas ollakse küljega. Tantsijad võivad olla omavahel seotud, näiteks valsivõttes.
  • "Kodarjoonel seljati" on asend, milles partnerid asuvad seljad vastamisi, üks paarilistest näoga ringi keskme suunas. Tantsijad võivad omavahel ühendatud, näiteks hoides kätest kinni.
  • "Kodarjoonel järjestikku" on asend, milles partnerid seisavad teineteise selja taga, mõlemad näo või seljaga ringi keskpunkti suunas. Tantsijad võivad olla seotud, näiteks hoida käsi eesseisja puusadel või õlgadel.

Vaata kaRedigeeri