See artikkel räägib elamust; teiste tähenduste kohta vaata artiklit Koda (täpsustus)

Koda on algeline elamu või muu ehitis, mille välisseinad nõuavad perioodilist uuendamist. Koda võib tähendada ka püsielamule, näiteks palkmajale lisatud kergkonstruktsiooniga eeskoda või tuulekoda.

Elamuna kasutatavaid kodasid on mitut tüüpi, mida kõiki iseloomustab sõrestikule toetuvate välisseinte kasutamine.

Peamiselt rändleva eluviisiga rahvad kasutavad kergesti paigaldatavat ja lahtivõetavat püstkoda, mida vastavalt vajadusele elupaika vahetades enesega kaasas veetakse. Reliktina on püstkoda peamiselt abihoone funktsioonis kasutanud ka paikse eluviisiga rahvad, näiteks eestlased suveköögina.

Kaasaegne püsielamu on välja arenenud maasse kaevatud süvendi kohal kõrguvast kumerast pinnasega kaetud sõrestikkonstruktsiooniga maakojast, milliseid Eestis on teada mitmest muinasaegsest asulakohast. Poolrändleva eluviisiga rahvad, näiteks Missouri oru indiaanihõimud, kasutasid igal aastal uuendatavaid maakodasid hooajaliste elamutena kohati veel 20. sajandi alguses.

Lisaks laialt levinud püstkojale ja maakojale eksisteerib veel mitmesuguseid muid koja kohalikke erivorme, näiteks puukoorega kaetud vigvam Põhja-Ameerikas.

Mõnedes kultuuripiirkondades on rööbiti kasutatud mitut koja tüüpi. Näiteks mitmed põhjaameerika poolpaiksed preeriahõimud vahetasid kord aastas palissaadiga ümbritsetud suvekülades asuvad maakojad väiksemate vastu kindlustamata talvekülades ning jahihooajal ränneldes elasid püstkodades. Põhjasaami kultuuris eristatakse uuemat, koonilise kujuga püstkoda (lávvu) ja vanemat tüüpi kumera katusega koda (goahti).

Vaata ka muuda

Välislingid muuda