Kliimakaart

Kliimakaart on kaart, mis on koostatud kliimanäitajate alusel.

Kliimakaardil kujutatakse tavaliselt samajoonte abil kliimaelementide keskmisi (jaanuari või veebruari ja juuli keskmist õhutemperatuure), summaarseid väärtusi (aastane sademete hulk), äärmusväärtusi (kõrgeim ja madalaim õhutemperatuur) jne.

Kliimavöötmete kaardil kujutatakse kliimavöötmeid ja valitud, iseloomulike kohtade kliimadiagramme.

Maailma atlases on tavaliselt järgmised kliimakaardid:

  • Õhutemperatuur jaanuaris (iga maailmajao ja mandri kohta)
  • Õhutemperatuur juulis (iga maailmajao ja mandri kohta)
  • Aastane sademetehulk (iga maailmajao, mandri ja maailma kohta)
  • Õhurõhk ja õhuvoolude ringlus jaanuaris (maailmas)
  • Õhurõhk ja õhuvoolude ringlus juulis (maailmas)
  • Aasta keskmine õhutemperatuur (maailmas)
  • Kliimavöötmed

Eesti atlases (2004) on kaartide valik suuremgi.