Kirjand on üles ehitatud tekst. See on enamasti mõne lehekülje pikkune proosavormis kirjutis, mis tuleb kooliõpilastel koostada õppetöö käigus harjutusülesandena või kontrolltööna (eriti emakeele ja kirjanduse õpetamisel), võistlustööna või eksamitööna (näiteks küpsuskirjandina või sisseastumiskirjandina).

Kirjand võib olla arutlev, kirjeldav või jutustav.

Arutleva kirjandi puhul nõutakse tavaliselt, et ta koosneks sissejuhatusest, teemaarendusest ja kokkuvõttest.

Kirjand võib kombineerida elemente esseest (oma seisukohad) ja (ümber)jutustusest (ilukirjanduslikus vormis kirjeldused), kuid ei sisalda tavaliselt viiteaparatuuri ega otsekõnet.

Võrreldes esseega on kirjand vähem kujundlik ja ei tõsta autori arvamust esile.

VälislingidRedigeeri