Kionosfäär (kreeka keelest chion — lumi ja spháira — kera) on troposfääri osa, kus pinnamood soodustab liustike teket ja püsimist. Kionosfäär moodustab katkematu kihi paksusega kuni 10 km (suurim paksus on ekvaatori piirkonnas ja parasvöötme madallaiustes). Soojuse ja niiskuse suhe selles kihis soodustab seda, et horisontaalsele varjuta pinnale langevate tahkete sademete maht on suurem kui sulavate sademete maht.

Kionosfääri ülempiir on tavaliselt kõrgemate mägede kohal ja vastab tahkete sademete nullbilansile. Kionosfääri alampiir moodustab pinnaga ristumisel lumepiiri.