Kinnituskalduvus

Kinnituskalduvus (ing: confirmation bias) on teabe tõlgendamine valikuliselt, eelistades uskumusi toetavaid fakte, mis kinnitavad olemasolevaid veendumusi nii, et ei pöörata tähelepanu teistele võimalustele ja seletustele.