Kinnisvara hindamine

Kinnisvara hindamine, vara hindamine või maa hindamine (inglise keeles real estate appraisal, property valuation, land valuation) on protsess, mille käigus leitakse kinnisvarale väärtus antud ajahetkel (enamasti turuväärtus). Kinnisvara hindamise tulemusena koostatakse eksperdihinnang.

Kinnisvaratehingute puhul on hindamine vajalik, kuna iga vara on unikaalne ja eriline. Hinnatav vara võib olla korter, maja, krunt, äripind või muu kinnistusregistrisse kantud vara. Eksperdihinnanguid koostatakse laenutagatise turuväärtuse määramiseks, finantsaruandluseks, kohtulike vaidluste puhul, enampakkumistel alghinna määramiseks, investeerimisotsuste tegemiseks, müügihinna määramiseks ning muudel kliendi poolt tellitud juhtudel. Eksperdihinnanguid koostavad ja väljastavad kutselised või litsentseeritud spetsialistid.