Kinnisvara hindamine

Kinnisvara hindamine, vara hindamine või maa hindamine (inglise keeles real estate appraisal, property valuation, land valuation) on toimingute jada, mille käigus leitakse kinnisvarale väärtus antud ajahetkel kas jääkväärtusena, enamasti turuväärtusena, vara amortiseerumine jne. Kinnisvara hindamise tulemusena koostatakse eksperthinnang. Kinnisvaratehingute puhul on hindamine vajalik, kuna iga vara on unikaalne ja eriline. Hinnatav vara võib olla korter, maja, krunt, äripind või muu kinnistusregistrisse kantud vara. Eksperthinnanguid koostatakse laenutagatise turuväärtuse määramiseks, finantsaruandluseks, kohtulike vaidluste puhul, enampakkumistel alghinna määramiseks, investeerimisotsuste tegemiseks, müügihinna määramiseks ning muudel kliendi poolt tellitud juhtudel. Eksperthinnanguid koostavad ja väljastavad kutselised või litsentseeritud spetsialistid.

Vaata kaRedigeeri