Kesk-Inglismaa kogudus

E.E.L.K. Kesk-Inglismaa kogudus muuda

E.E.L.K. Kesk-Inglismaa kogudus oli luterlik kogudus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Inglismaa praostkonnas, mis asutati 1948. aastal ning suleti 2016. aastal


Ajalugu muuda

Kogudus algust saab lugeda 1948. aastast, kui õpetaja Einar Kiviste elukohaks sai Leicester ning seal alustati kaasmaalaste teenimist eestikeelsete jumalateenistuste ja talitustega. Esimene jumalateenistus toimus 3. oktoobril Leicesteri Holy Trinity kirikus. Pühapäevakooli tööga alustati 1949. aastal. Usuõpetuse kõrval õpetati pühapäevakoolis eesti keelt, kodumaa ajalugu ning maateadust. Õpilasi oli 10-15 ning õpetajaid oli 2-3 [1] .

Alates 28. jaanuarist 1956. aastast kogudus reorganiseeriti ning sai nimeks E.E.L.K. Kesk-Inglismaa kogudus.[2] Oma asukoha tõttu kutsutud aga sageli lihtsustatult Leicesteri koguduseks.


Einar Kiviste, koguduse asutaja, oli enne Inglismaale asumist teinud oma prooviaasta Narva Aleksandri koguduses ja teeninud laagrivaimulikuna Saksamaal Schwarzenbeckis ja Stolzenaus [3].


Koguduse poolt rajati mitu kuulutuspunkti. Need asusid Corby's, Coventry's, Derby's, Nottingham'is ja Wolverhampton'is.


Kogudus kasvas kiiresti. Praost Jaak Taul märgib 1958/59 aasta aruandes Kesk-Inglismaa koguduse liikmete arvuks 597 liiget. [4]


Albert Enno Aaviksaar valiti Einar Kiviste lahkumise järel koguduse uueks õpetajaks ning kinnitati ametisse E.E.L.K. Konsistoorium 1. märtsil 1961. aasta otsusega. Tema ametissepühitsemisel teenisid E.E.L.K. Inglismaa praostkonna praost dr Jaak Taul, õpetajad Andres Taul, W.B.Schaeffer ning läti-leedu koguduste esindajana õpetaja Aldonis Putce.


Koguduse teenistused toimusid peamiselt Leicesteri Holy Trinity kirikus ja alates 1960. aastast ka Leicesteri Eesti Majas.


Kesk-Inglismaa koguduse ülesandeks oli teenida kaasmaalasi Belgias ja Hollandis, kus teenistusi peeti ajavahemikul 1978-1989. Teenistused toimusid 2-3 korda aastas [5].


1982. aastal palus praost dr J.Taul ennast vabastada Inglismaa praostkonna praosti kohustest ning uueks praostiks määrati Albert Enno Aaviksaar. Selle otsusega kolis Inglismaa praostkonna keskus Londonist Kesk-Inglismaale.


1990. aastaks olid mitmed Kesk-Inglismaa koguduse poolt teenitud kuulutuspunktid lõpetanud oma tegevuse. Tööd jätkasid kuulutuspunktid Nottingham´is ja Coventry´s.


Pärast 40 aastat teenimist palus praost Albert Enno Aaviksaar ennast vabastada koguduse õpetaja ametist alates 31. maist 2001. Põhjuseks tõi praost oma vanuse ja tervisliku seisundi. Koguduse vaimuliku teenimise võttis temalt üle E.E.L.K. Londoni koguduse õpetaja Lagle Heinla.


Lagle Heinla teenimise ajal aitas kogudust teenida selleks Leicesteri elama asunud jutlustaja Alar Hostein. Aastal 2003 võtab koguduse vaimuliku teenimise üle diakon Valdo Lust. Viimase lahkumise järel toimus koguduse teenimine peamiselt Eestist kogudust külastavate vaimulike poolt.


Viimane eestikeelne teenistus peeti Kesk-Inglismaa koguduses 24.september 2016.a. Teenistusele eelnenud koguduse nõukogu koosolekul otsustati lõpetada koguduse tegevus, kuna ei suudetud täita koguduse tegevuseks nõutavaid ameteid. Samuti otsustati, et kuna EELK Londoni kogudus jätkab tegevust, siis kõik soovijad saavad liituda Londoni kogudusega [6] . Sellega sai läbi aastakümneid kestnud eestikeelne kaasmaalaste teenimine Kesk-Inglismaal.


Koguduse vaimulikud muuda

 1. õpetaja Einar Kiviste 1948-1961
 2. praost Albert Enno Aaviksaar 1961-2001
 3. praosti kohusetäitja Lagle Heinla 2001-2003
 4. jutlustaja Alar Holstein kuni 2002
 5. diakon Valdo Lust 2003 ja 2005-2006

Koguduse esimehed muuda

Enn Truusööt [7]

Hugo Kitsing [8]

Ferdinand Puurman

Ene-Ly Toome

Viited muuda

 1. Albert Enno Aaviksaar. Täienduskoolide tööst Inglismaal, Stokholm: Eesti Õpetajate Keskühingu häälekandja, 1964
 2. Jaak Taul. EELK Inglismaa praostkond tööpeeglis, Upsala: E.E.L.K. Konsistooriumi väljaanne, 1951.
 3. Konrad Veem. Eesti vaba rahvakirik, Stockholm: Eesti vaimulik raamat, 1988.
 4. Jaak Taul EELK Aastaraamat 1958-59, Toronto: EELK USA Mõõlema praostkonna väljaanne, 1957
 5. Valdek Raiend. Praost emeeritus Albert Enno Aaviksaar, Toronto: E.E.L.K. Konsistooriumi väljaanne, 2002 Nr.1.
 6. Eva Piirimägi. EELK Kesk-Inglismaa kogudus, Suurbritannia: Eesti Hääl - eestlaste ajaleht Suurbritannias, 2016 Nr.2634.
 7. Jaak Taul EELK Aastaraamat 1958-59, Toronto: EELK USA Mõõlema praostkonna väljaanne, 1957
 8. E.E.L.K. Kogudused ja ametiisikud, Stokholm: E.E.L.K. Konsistooriumi väljaanne, 1983

Välislingid muuda

Eesti Hääl - eestlaste ajaleht Suurbritannias. 2016