Kenneliks nimetatakse tõuregistrit pidavas organisatsioonis registreeritud tõutunnistustega/tõudokumentidega loomade, reeglina koerte ja kasside kasvatusfarmi.

Chenil.jpg

Kennelile on iseloomulik omada ametlikult kinnitatud kennelnime, mis tõudokumentatsioonis lisatakse kennelis sündinud loomade nimele. Kenneliks nimetatakse ka hoonet või aedikut, kus näiteks koerad elavad, kui nad ei ela inimesega samades eluruumides.