Keila kultuuripreemia

Keila linna antav auhind kultuurivaldkonnas

Keila linna kultuuripreemia, ka Keila kultuuripreemia on Keila linna antav auhind kultuurivaldkonnas.

Keila kultuuripreemia asutas 1997. aastal Keila Linnavolikogu. Seda antakse välja igal aastal. Kultuuriauhinna suuruseks on alates 2011. aastast 3000 eurot ja see jaotatakse ühe kuni kolme isiku või isikute rühma vahel.[1]

Preemia määratakse isikule või isikute rühmale viimaste aastate eriti silmapaistvate saavutuste või sügavama tähendusega kestvamate teenete eest, millega on elavdatud Keila kultuurielu või austatud linna nime. Kultuuripreemiat võib määrata ka elutöö eest. Kultuurielu mõistetakse preemia põhimääruses laiemas tähenduses, hõlmates loomingut, haridust, kasvatust, teadust, rahvakultuuri, sporti ja teisi valdkondi.[1]

Laureaadid muuda

1997 muuda

 • Aksel Telgmaa (suure panuse eest Eesti kultuuri säilimisse eesti kooli originaalõpikute loojana)
 • Ülo Jõgi (sõjaajaloolise raamatu ""Erna "legendid" ja tegelikus" eest ning aastatepikkuse töö eest noorte lasketreenerina Keilas)

1998 muuda

 • Ene Oja (elutöö eest Keila kultuur- ja hariduselu edendajana, traditsioonide säilitajana ning kultuurielu kroonikuna)
 • Mati Mandel (töö eest, mille tulemuseks on raamat 1944. aasta sõjasündmustest Keila ümbruses, mälestuskivi lahinguis langenuile, mälestusristi veteranidele, samuti arheoloogilise uurimistöö eest Keilas)
 • Kuldar Hütt (viljaka töö eest metallikunstnikuna, käsitöö traditsioonide hoidjana ning näituse "47 aastat käed rauased" eest)

1999 muuda

 • Ruth Kukner (elutöö eest haridus- ja kultuurivallas)
 • Helgi Rõõmussaar (elutöö eest laste esteetilisel kasvatamisel)
 • Andres-Aare Tooming (pikaaegse töö eest tantsukultuuri edendamisel ja propageerimisel ning noorte tantsijate kasvatamisel laste- ja noorte tantsuansambli Spekter asutajana ning kauaaegse kunstilise juhina)

2000 muuda

 • Eva Allast (töö eest saksa keele ja kultuuri õpetamisel ja propageerimisel ning kultuurikontaktide vahendamisel)
 • Andrus Loog ja Jüri Pere (töö eest inimese ja elu hoidmisel, ära märkides eelmisel aastal Keila Haiglas teostatud edukat jäseme retransplantatsiooni operatsiooni)
 • Milvi Korsen (pikaajalise eduka loomingulise tegevuse eest rahvamuusika alal)

2001 muuda

 • Koit Kirber (kauaaegse viljaka muusikaalase tegevuse eest Keilas, maakonnas ja vabariigis)
 • Helvi Jürisson (elutöö eest luuletaja, lastekirjaniku ja tõlkijana)
 • Vilve Nilk (pikaajalise töö eest rahvakultuuri traditsioonide edasikandmisel)

2002 muuda

2003 muuda

 • Mati Strauss (pikaajaliste teenete eest muinsuskaitses ja 2002. aastal ilmunud koguteose "Vabadussõja mälestusmärgid" koostamise eest)
 • Irja Põlluveer (viljaka treeneri ja pedagoogi töö eest ning Keila spordielu edendamise eest)
 • Pilvi Põldmaa (tulemusrikka töö eest Harjumaa Muuseumi loomisel ja juhtimisel ning Keila linna kultuurielu edendamisel)

2004 muuda

 • perekond Teppo (kõrgetasemelise muusikalise tegevuse eest)
 • Heli Nurger (Keila linna tutvustavate trükiste koostamise eest 2003. aastal ja pedagoogilise töö eest Harjumaa Muuseumis)
 • Juula Virroja (elutöö eest koorijuhi ja muusikaõpetajana)

2005 muuda

 • Jaanus Väljamäe (panuse eest spordi- ja noorsootöö arendamisel Keila linnas)
 • Riina Sippol (panuse eest Keila linna sotsiaaltöö arendamisel)
 • Lii Sepp (kauaaegse tegevuse eest keskkonnahariduse ja noorsootöö edendamisel)

2006 muuda

 • Aivar Põldvee (teenete eest Keila linna kultuurielu pikaajalisel kujundamisel)

2007 muuda

2008 muuda

 • Maret Pärnamets (noortega tehtud töö eest Keila linnas)
 • Priit Idarand (spordi- ja terviseliikumise edendamise eest Keila linnas aastatel 1997-2007)

2009 muuda

 • Tiiu Jalakas (väsimatu kultuuri-, kunsti- ja sotsiaaltöö alase tegevuse eest)
 • Helle Perens (elutöö eest paekivi uurimisel ja taasväärtustamisel)
 • Sirje Rannamets (kunstisädeme levitamise eest Keilas)

2010 muuda

2011 muuda

 • Tiia Peenmaa (pühendumise eest Keila muusika- ja kultuurielule)
 • Anneli Teimann (pikaajalise tegevuse eest keilalaste loovuse edendamisel)

2012 muuda

2013 muuda

2014 muuda

 • Rutt Enok (kauaaegse pühendunud tegevuse eest raamatukogunduse valdkonnas)
 • Sirje Aija (võimlemisharrastuse järjepidevuse loomise ja hoidmise eest)

2015 muuda

 • Mairoos Kala (elutööpreemia suure panuse eest Keila linna haridus- ja kultuuriellu)
 • Jaanus Paalberg (pikaajalise treeneritöö eest ja noorte väärtushinnangute kujundamisel läbi võitluskunsti)

2016 muuda

 • Aare Lepiksaar (kultuuriürituste korraldamise ning noortes muusikahuvi sütitamise eest)
 • Tarmo Hein (linna spordipoliitika kujundamise ja noorte korvpalli edendamise eest)

2017 muuda

 • Sille Apri (kes suure pühendumusega õpetab lapsi muusikat armastama)
 • Pille Karras (rahvamuusika hoidmise ja väärtustamise eest)

2018 muuda

 • Aire Toms (rahvakultuuripärandi hoidmise ja levitamise eest läbi rahvatantsu)
 • Targo Kaldoja (Keila jalgpallikogukonna kasvatamise eest)

2019 muuda

2020 muuda

2021 muuda

 • Aadu Kroon-Keila elu ja sündmuste jäädvustaja.  

2022 muuda

 • Agu Veetamm – pühendunud Keila Lehe toimetajale, Keila elu pikaaegse kajastamise eest;
 • Margus Minn - suurepärasele muusikule, Keila kultuurielu rikastamise eest.  

Viited muuda

Välislingid muuda

 1. 1,0 1,1 Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viide nimega kultpr on ilma tekstita.