Keevitatavus iseloomustab keevitamise raskusastet konkreetsetel tingimustel. Tehnoloogilisest seisukohast on keevitatavus metalli allumine konkreetsele keevitusviisile ja -režiimile. Füüsikalisest seisukohast lähtudes määravad metalli keevitatavuse sulamisalas toimuvad protsessid, mille tulemusena moodustub keevisõmblus.

Keevitatavusest veel muuda

Kui öeldakse, et mingi metall pole keevitatav, siis üldjuhul mõeldakse selle all, et see pole keevitatav tavatingimustes. Näiteks malmi keevitatavus on halb, kuid seda juhul, kui keevitamine toimub toatemperatuuril. Malmdetaili kuumutamisel tema keevitatavus aga paraneb tunduvalt. Seetõttu võib öelda, et malm pole keevitatav toatemperatuuril, küll aga on seda temperatuuril 500 °C.

Vaata ka muuda