Kausatiiv

Kausatiiv on keeleteaduses valentsi suurendav konstruktsioon, kus lause alus paneb kedagi või midagi tegema või põhjustab kellegi või millegi seisundi muutust.

Eri keeltes on erinevad vahendid kausatiivsuse väljendamiseks. Osas keeltest on selleks leksikaalsed vormid, teistes jällegi morfoloogilised vahendid.

Kausatiiv eesti keelesRedigeeri

Eesti keeles kasutatakse kausatiivsuse väljendamiseks liiteid, nagu -ta- või -da-. Näiteks (V) põle/ma > põle/ta/ma; (Adj) avar > avar/da/ma;; (Adv) püsti > püsti/ta/ma. [1]

Inglise keelesRedigeeri

Inglise keeles võib kausatiivsete vormidena välja tuua raise - rise, lie – lay.

Tasub veel ära märkida, et tihti kasutatakse kausatiivsuse väljendamiseks sõna make, mitte cause.

ViitedRedigeeri