Kasutaja arutelu:Piret-r/Eesti raskeveohobune

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Vikipeedia artikkel Eesti raskeveohobusest on piisavalt pikk ja seda on huvitav lugeda ka võhikul. Üldmulje kirjutisest on korrektne. Ainuke viga, mis koheselt silma hakkab on sisukord, mida esineb topelt. Üldiselt on artikli struktuur veatu ja loogiline. Sissejuhatuses on uuritava teema definitsioon ja artikli väike kokkuvõte. Kõik lõigud algavad sissejuhatava lausega, mis sobivad kokku ka alapealkirjadega. Lõikude sisu annab edasi vajaliku info. Algallikas ja refereering on omavahel seotud. Lugedes algseid materjale leiab hõlpsalt üles kohad, mida vikiartikli autor on kasutanud. Samas saan öelda, et Pireti refereerimised tegid teksti lihtsamaks ja arusaamiseks ei ole vaja süvendatud teadmisi. Pistelist kontrolli tehes leidsin ka lauseid, mis peaksid olema märgitud kui tsitaat, sest lauset ei muudetud. Samas kuna tegemist oli vist õiguslike dokumentidega oleks see tsiteerimine õigustatud. Viitamine tundus üldjuhul korrektne. Autor kasutas ka allikad, mille mõistmiseks on vaja tunda teemat rohkem kui üks vikipeedia artikkel. Ortograafilisi vigu ma ei leidnud. Märkasin vaid üksikud arvatavasti trükkimisest põhjustatud vigu: sõna “ülemaailmne” oli valesti kirjutatud ja lõigus “Eesti raskeveo tõugu hobuste tõuraamat” puudus viimase lause ees tühik. Pilte ja/või jooniseid ei kasutatud, kuid oleks võinud olla. Eestiga seotuse kohapealt saan öelda, et tegemist oli siiski Eesti raskeveohobusega. Ühtlasi räägiti nende siinsest ajaloost ning tänapäevases kasutusest Eesti Vabariigis. Olen üpris kindel, et rohkem ei ole vaja teemat Eestiga siduda. Üldiselt oli tegemist hea artikliga, sest seda oli mõnus lugeda ning sai sõnadest aru. --KaisaTTomak (arutelu) 4. november 2017, kell 01:08 (EET)


Tagasiside õppetöö kohta

Aitäh põhjaliku artikli eest! Oled varasemat tagasisidet arvesse võtnud ja võid artikli laadida põhiruumi artiklisse "Eesti raskeveohobune". Juhend selleks on siin. Kui artikkel on põhiruumi laaditud, on töö arvestatud. --Sirlizupping (arutelu) 7. detsember 2017, kell 21:44 (EET)

Naase kasutaja "Piret-r/Eesti raskeveohobune" leheküljele.