Kasutaja arutelu:JPaidla/Leeliselisus

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Artikli sisu ja maht on nüüd korras, kuid artiklis leidub palju hooletus- ja kirjavigu, mis tuleb parandada.

"Atsetaat" → lause keskel väikese tähega.

"Leelisus töötab vees puhvrina, mis happeid ja aluseid neutraliseerides ennetab järske pH muutusi, kui leelisus on madal (alla 80 ppm) võib esineda suuri pH kõikumisi." → komaviga ning teha kaheks lauseks: "Leelisus töötab vees puhvrina, mis happeid ja aluseid neutraliseerides ennetab järske pH muutusi. Kui leelisus on madal (alla 80 ppm), võib esineda suuri pH kõikumisi."

"Stabiilne veekeskkond, ilma pH kõikumisteta on" → "Stabiilne veekeskkond, ilma pH kõikumisteta, on"

"aktiivmuda elavad mikroorganismid hukuvad" → "aktiivmudas elavad" või "aktiivmuda elavad mikroorganismid"; "hukkuvad".

"Vesi muutub leeliseliseks läbides" → "läbides" ees koma puudu.

"nagu kivimid , mullad" → "nagu" ees koma puudu; koma ees liigne tühik.

"reoveega" lingiviga → lingis "reovesi"

"Detergentidest, mis leeliselisust mõjutavad tuntumad on soodad nagu" → "Detergentidest, mis leeliselisust mõjutavad, on tuntumad soodad, nagu"

"30-90 mg/l" → "30–90 mg/l"

"see tähendab et kuud ja aastad ei mõjuta seda väga palju." → ei ole hea väljendusviis ning sisaldab sõnakorduseid. Parem oleks nt: "kaua aega, kuud ja aastad ei mõjuta protsessi olulisel määral."

"ka bakterite poolt toimuvad anaeroobse lagunemise protsessid, mis toimuvad" → vältida sõnakorduseid. "ka bakterite poolt põhjustatud anaeroobse lagunemise protsessid, mis toimuvad"

"Ookeanides leeliselisuse esineb lokaalseid erinevusi" → tuleb parandada sõnastust.

"Leelisus on oluline taimekasvatuse seisukohalt kuna" → "kuna" ees koma puudu.

"kogus vees on 0–160 mg/ l Leelise tõttu" → "mg/l", lause lõpus punkt puudu.

"Tuhamägede" lingiviga → lingis "tuhamägi"

"Peale seda pHd muutuvad kõik karbonaadid" → Sellest madalama pH väärtuse juures muutuvad ..."

"Fenoolftaleiine leelisus" → "Fenoolftaleiinne leelisus"

"mõjutavad leelisust karbonaat ja hüdroksiidioonid" → "... karbonaat- ja hüdroksiidioonid"

"Tiitrimine on võimalik, kas digitaalse" → "Tiitrimine on võimalik digitaalse"

"büretiga" lingiviga → lingis "bürett"

"vesinikkloriid happega" → üks sõna.

"tiitrimisel bromokresool-roheline metüül-punane indikaatorit." → "tiitrimisel indikaatoritena bromokresoolrohelist ja metüülpunast."

"V1– lahuse ruumala, mis kulub tiitrimiseks, z– lahuse molaarne kontsentratsioon, V– vee proovi ruumala" → tühikud korda teha: "V1 – lahuse"; "z – lahuse"; "V – vee"

KSaar (arutelu) 31. oktoober 2014, kell 01:16 (EET)

"Hukuvad" on nüüd lubatud. 146.255.183.105 31. oktoober 2014, kell 10:00 (EET)
Naase kasutaja "JPaidla/Leeliselisus" leheküljele.