Kasutaja arutelu:Hintsjoh/Potentsiostaat

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Artikli pikkus Artikli pikkus ületas vajaliku mahu.

Üldmulje Pealkiri sisaldab kasutaja nime. Ei usu eriti, et see tahtlik oli. Artikli üldmulje oli hea ning vastas entsüklopeediaartikli nõuetele, kuid valemeid võiks veidi paremini kuvada. Pildid tegid artikli paremini arusaadavaks.

Artikli struktuur Artikli struktuur on loogiline, pealkiri ja artikli esimene sõna on sama. Sissejuhatus on lühike ja kokkuvõtlik.

Refereerimine Lõigud „Olulised funktsioonid” ning „Potentsiaadi tööpõhimõte” tunduvad üks-ühele ingliskeelsest Vikipeediast võetud, samas on antud tõlgitud on hästi ning ülejäänud lõigud tunduvad olevat teistest allikatest võetud. Tekst on sidus ning kergesti loetav.

Viitamine Viitamine on korras. Viited on esitatud korrektselt ning bibliokirje on olemas. Kontrollisin pisteliselt.

Loetavus Sõnum on võrdlemisi mõistetav isegi inimesele, keda vastav teema eriti ei huvita. Tekst on keeleliselt korrektne. Hetkel ortograafiavigu ei märganud.

Pildid-Joonised Pildikirjeldused on kenasti eestikeelsed, aga ei leia kusagilt litsentse piltidele, samas võib-olla on asi minus ja jäi midagi märkamata.

Eestiga seonduv info Eestiga seonduvat infot otseselt sisse ei saa tuua ja ei näe vajadust ka. – Eelneva allkirjata kommentaari kirjutas Kstoop3 (arutelukaastöö) 5. november 2017.


Teistele Vikipeediatele ei viidata, sest Vikipeedia ise ei ole piisavalt usaldusväärne allikas viitamiseks. Palun eemalda viited ingliskeelsele Vikipeediale. Adeliine 5. november 2017, kell 20:57 (EET)


Aitäh artikli eest! Joonistega on ka kõik korras. Enne arvestuse saamist palun:

Kui need muudatused tehtud, tuleb tekst Vikipeedia põhiruumi laadida (vt videojuhendit) ja töö on arvestatud. --Sirlizupping (arutelu) 5. detsember 2017, kell 22:32 (EET)

Naase kasutaja "Hintsjoh/Potentsiostaat" leheküljele.