Kasutaja:GeSi247/Spin-off firma

Spin-off-firma (inglise keeles spin-off company; research spin-off, corporate spin-off, spin out või starburst [1]) on tuntud ka kõrvalfirma, võrsefirma, hargettevõtte või lihtsalt spin off'ina. Mõiste "spin-off" võeti kasutusele 1970ndate lõpul-1980ndate alguses, mil erafirmad hakkasid erinevatel põhjustel looma kõrvalharusid. Ka ülikoolide ja uurimisinstituuutide ettevõtetena said spin-offid tuntuks [2]. Sellise kõrvalfirma ülesandeks on tavaliselt kaasa aidata uute kõrgtehnoloogiliste ja teadusmahukate tehnoloogiate turustamisele ning soodustada teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusele põhinevat ettevõtlust. Ülikoolide võrsefirmad on praeguse definitsiooni järgi äriühingud, mille asutajateks ja osanikeks on 50 % ülikooli töötajad ja/või üliõpilased ja mille loomiseks sõlmitakse äriühingu ja ülikooli vaheline koostööleping [3][4].

Spin-off programm muuda

Ülikooli või mõne muu ettevõtte tugimeetmete hulka kuuluv programm, mille käigus abistatakse osalejat äriidee arendamisel, äriplaani koostamisel, koostööpartnerite leidmisel ning ettevõtte asutamisel. Osalejale võidakse pakkuda ka ärikoolitust, mille jooksul valmib konsultantide juhendamisel spin-off-firma äriplaani algvariant. Lisaks aitavad asustajaid toote või teenuse arendamisel, kontaktide loomisel ja investorite leidmisel mentorid, kelleks tavaliselt on pikaajalise praktilise kogemusega tippjuht. Spin-off programmi üks eesmärke on idee realiseerimisest huvitatud osapoolte (ka riigi ja suurettevõtete) kaasamine arendustegevuse kõikidesse etappidesse. Seetõttu on spin-off programmis osalejale kulutused idee ja toote arendamiseks ning ettevõtluse alustamiseks madalamad kui väljaspool programmi [5]. Ka esimeseks kliendiks on spin-off firmadel tihti emafirma ise [4].

Spin-off firma seostamine ülikooliga või suurfirmaga lisab ettevõttele usaldusväärsust. Uuele firmale, olenevalt lepingust, võidakse anda õigus kasutada emaettevõtte oskusteavet, litsentse, infrastruktuuri ja inimesi. Vajaduse korral pakutakse ka konkreetsemalt majandusnõustamise teenust, ruume, aparatuuri (nn inkubaatorit) [3][6].

Emafirma saab kasu uute kasulike ja põnevate kontaktide näol, kellega edaspidi teadustulemustel põhinevat koostööd teha. Näiteks on viimastel aastatel ülikoolide rahvusvaheliste reitingutabelite koostamisel arvestatud ka ülikoolide võrsefirmade arvu ja mõjuga, tähendades, et spin-off-firmade olemasolu võib kõrgkoolile konkurentide ees lisapunkte anda [3][6].

Spin-off tööturul muuda

Spin-off-firmad ja tehnoloogia arenduskeskused on aidanud kaasa uute kõrgtehnoloogiliste töökohtade loomisele mites regioonis. Eestis oli 2010. aasta keskmine töökohtade arv spin-off-firmades umbes 329. Võrreldes 2006. aastaga oli neid 25 % rohkem. See näitab, et spin-off firmade vastu tuntakse suurt huvi, sest firmad on väikesed, dünaamilised, paindlikud, neisse koondub uusim tehnoloogia, innovaatilised ja ettevõtlikud inimesed, seetõttu mängivad kõrvalfirmad tehnoloogia arengus suurt rolli ja neilt oodatakse uusi lahendusi ning kindlasti ka kasumlikkust. Suurimateks tööandjateks 2010. aastal olid näiteks tarkvara, geoinfo, kaartide loomisega tegelev Regio AS ja meditsiinidiagnostika lahendusi pakkuv Quattromed HTI Laborid OÜ [3]. Maailma mastaabis on väga võimsateks kujunenud Silicon Graphics, Inc. http://www.sgi.com/ ja Genentech Inc. http://www.gene.com/, mis mõlemad on välja kasvanud Stanford'i Ülikoolist [2].

Näiteid Eesti spin-off-firmadest muuda

Põhjuseid, miks ettevõtted mingil teatud hetkel hargneda soovivad, on mitmeid [7].

Võimalikud Spin-off firmade asutamise põhjused muuda

 • Spin-off-firma asutamine on tihti odavam ja lihtsam, sest toetutakse emaettevõttele;
 • Eraldatud üksus toob lisakasu;
 • Uus idee on emaettevõtte suundumusest kaugel, mistõttu on uut nišši hea alustada eraldiseisva haruna;
 • Uus idee võib olla riskantne, mistõttu eelistatakse selle eraldamist iseseisvaks ettevõtteks;
 • Uus äritegevus on emaettevõttele liiga väikesemahuline ning killustatuse vältimiseks luuakse see iseseisvana [8].

Spin-off-firmade kasvutegurid muuda

Ingliskeelne video, mis selgitab spin-off-firmade kasvutendentse ja põhjuseid: http://www.youtube.com/watch?v=bS4Ki8ZS81M

Viited muuda

 1. "Starbursting" Economist, 2011 http://www.economist.com/node/18440915?story_id=18440915 Vaadatud: 25.04.2013.
 2. 2,0 2,1 Callan, B. (2001). "Generating Spin-offs:Evidence from Across the OECD" http://books.google.ca/books?id=zHBJhnHowJMC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Vaadatud: 25.04.2013
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Merisalu, M. "Eestis loovad tudengid pärisfirmasid" 2011 http://www.ajakiri.ut.ee/1091601 Vaadatud 25.04.2013
 4. 4,0 4,1 http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_out Vaadatud: 25.04.2013
 5. Seepõld, M. http://deepthought.ttu.ee/ajaleht/tp2001/17aprill2001/spin_off.html Vaadatud: 25.04.2013
 6. 6,0 6,1 "Hargettevõtlus ülikoolis" 2005 http://www.tlu.ee/files/arts/2888/Harge0ce73c386499494ef791bc9814fb5ce9.pdf Vaadatud: 25.04.2013
 7. Mitchell, W. 2005 http://www.spinoffprofiles.com/definition-of-spinoff Vaadatud: 25.04.2013
 8. Spin-Off Advisors, Inc. http://www.spinoffadvisors.com/articles/spinoffs101.htm Vaadatud: 25.04.2013