Kasutaja:Alicenarep/liivakast

Ürgloodus

Ürgloodus ehk metsik loodus (Wilderness) on väga vähesel määral või täiesti puutumata looduslik ala. Metsistunud liigirikas keskkond kuulub liikide säilivuse ja ohutuse eesmärgil looduskaitse valdkonda. Ürglooduse alla kuuluvad maha jäetud taluhoovid, pargid, veekogud, sood, rabad ja metsad.

Alal puudub täielik või osaline inimtegevus. Metsistunud looduses on keeruline liikuda ühest sihtkohast teise. Tormid murravad puid, taimed kasvavad tohutult suureks ja sealses keskkonnas elavad loomad võivad osutada inimestele ohtlikuks. Metsistunud aladel tekkinud veesilmad on inimeste poolt kasutamata. Veekogud kattuvad taimedega ja sulanduvad loodusega ühte.

Eestis esineb palju ürgloodust, mis on kaitstud erinevate seadustega. Näiteks Jõgeva maakonnas asuv Laiuse siniallikas, mis on kaitse all olev ürglooduse objekt. Ürglooduses esineb kauneid vaatepilte, näiteks Tuhala Nõiakaevu keemine.