Kasutaja:Ainr/liivakast

Siin harjutan Vikit

Nt pealkirja loomist muuda

Seloodid olid võitlusliku kallakuga, puristlik ja Rooma-vastane judaismi sekt, mis ootas messia (kuninga) saabumist, kelle valitsusaeg pidi kestma tuhat aastat.

Seloodid alustasid tegevust pärast Herodes Suure surma 4 eKr.

Messia kuningriigi pealinnaks pidi saama Jeruusalemm.

Aastal 66 sooritas üle 900 seloodi enesetapu, et mitte langeda Rooma võimude kätte.

Ka Juudas kuulus selootide parteisse.