Karl Trakmann

Karl Trakmann (18871938) oli eesti kommunist ja Nõukogude sõjaväelane.

Ta oli muu hulgas Punaarmee kindralstaabi ohvitser.

Ta oli üks 1. detsembri riigipöördekatse korraldajaid.