Karismaatiline juhtimine

Karismaatiline juhtimine on karismaatilisel võimul põhinev juhtimislaad. Selle aluseks on juhi oskus suhelda ja käituda oma alluvatega nende motivatsiooni, inspiratsiooni ja emotsioone positiivselt mõjutades.[1]

Karismaatiline juhtRedigeeri

Marjolein Lips-Wiersma ja Lani Morrise 2009. aasta uurimuse kohaselt inspireerib juhi karisma tema alluvaid, toob kaasa nende austuse ja sisendab neile tahet koos juhiga edasi liikuda. Karismaatilistena näivad liidrid, kes suudavad anda organisatsiooni tegevusele tähenduse, motiveerides inimesi organisatsiooni heaks töötama. Seepärast pälvivad nad ka alluvate austuse ja kiindumuse[2] [3]

LiiderRedigeeri

Tänapäeva organisatsioonides peab liider oma isiklikku kompetentsust pidevalt suurendama. Kui juhi isikuomaduste, oskuste ja tõekspidamistega ei seondu erialane kompetentsus, tugineb karismaatiline juhtimine üksnes pimesi järgitaval austusel, usul ja sümpaatial. Niisuguses olukorras võib ka juht ise kaotada reaalsusetaju, tunda end kõikvõimsa ja eksimatuna. Nõnda koondub juhtimine üheainsa inimese kätte ning organisatsiooni inimpotentsiaali jääb kasutamata.[4]

Max Weberi definitsioonRedigeeri

 
Martin Luther King Jr.

Max Weber määratles karismaatilist juhtimist kui pühendumusena erakordsele vagadusele, kangelaslikkusele või muule inimese eeskujulikule iseloomujoonele. Karisma aluseks on inimese mõni isiksuseomadus, mis eristab teda tavalistest inimestest ja paneb teisi teda kohtlema eriliselt, üleloomuliku või üliinimlikuna.

Tihti suudavad karismaatilised inimesed panna keerulised ideed lihtsatesse sõnumitesse. Näiteks Martin Luther Kingi 1963. aastal peetud kõne "I Have a Dream" ("Mul on unistus") tõi paljud inimesed tänavale, võitlema rassismi vastu, ning tekitas sellega ühiskondliku muutuse. Taoline kommunikatsioon toimib sümbolite, analoogide, metafooride ja narratiivide kaudu. Karismaatilised inimesed naudivad riski, on iseloomult optimistid ja võivad näida väga isikupärased.[5]

ManipuleerimineRedigeeri

Kui juht pingutab karismaga üle, tahab sellega peita oma ebakompetentsust või ebakindlust, on tulemuseks manipuleerimine, mis võib väljenduda nii agressiivse käitumise kui ka kavalusena. Manipuleerija eesmärk on saavutada oma huvid, enamasti arvestamata teiste inimeste soovidega. Nii tulenevad ühe inimese võitudest teiste kaotused, juhil areneb aga välja katkematu võimu- ja kontrollivajadus. Manipuleerit on raske ära tunda, kuna omakasupüüdlikkusele vaatamata (või just selle tõttu) võib ta olla igati meeldiv suhtleja. Sageli on manipuleerival karismaatilisel juhil laiaulatuslikud visoonid, mis jäävad enamjaolt teostamata..[6] Motiveerimist ja manipulatsiooni on raske eristada, kuna mõlemal juhul tahetakse teine inimene panna tegema seda, milles ta on pädev või mis vajab ärategemist.[7]

Karismaatilise juhi omadusedRedigeeri

  1. Välisilme. Juhi kogu olemus, nii mõtted kui ka väljanägemine, väljendavad nende tegelikke mõtteid ja tundeid. Nende hoiak on enesekindel.
  2. Rääkimisoskus. Karismaatilised juhid on innukad, positiivsed ja energilised. Et häid ideid mõistetaks, tuleb neid selgelt väljendada.
  3. Kuulamisoskus. Oskus kuulata on suhtlemise võti, mis võimaldab leida inimesi, kellele oma mõtted edasi anda.
  4. Veenvus. Karismaatiline juht usub oma ideedesse ning oskab panna teised neid järgima. Nende entusiasm ja positiivsus panevad teisedki neisse uskuma.
  5. Teadlikkus oma mõjust. Nad mõjutavad teisi positiivselt ja ei tekita teistes ebamugavust.
  6. Kohanemisvõime. Nad mõistavad teiste inimeste seisukohti ja püüavad nendega arvestada.
  7. Selge visioon. Karismaatiline juht näeb kaugemaid eesmärke ning teab, kuidas mõjutab selle saavutamine nii teda kui ka teisi.

[8][9]

ViitedRedigeeri