Karbotermia

Karbotermia on kõrgel temperatuuril metalli redutseerimine maagist süsiniku või süsinikoksiidi abil.

Raua karbotermiat iseloomustab reaktsioonivõrrand Fe2O3 + 3 CO → 2 Fe + 3CO2.