Kapitulatsioon (ka akordpunktid) tähendab tingimusi, millele vastavalt antakse kindlus või maa-ala üle piirajatele või millega see soovib end üle anda.

Kapitulatsiooni põhimõte on säilitada senised õiguslikud vahekorrad pärast võimuvahetust võimalikult muutmatult. Ideaalis säilivad endised kohtud, seadused, tavad, privileegid, muutub ainult maal asuv sõjavägi ja valitseja nimi. Lepingu osapooleks on peale sõdivate osapoolte ka kohalik tsiviilelanikkond.

Kapitulatsiooni tingimused muutuvad lõplikuks senise valitseja loobumisega oma valdusest rahulepingu jõustumisel.

Kirjandus muuda