Kanepi põllumeeste konvent

Kanepi põllumeeste konvent oli põllumeeste konvent Kanepi alevikus.

Konvendi tegevus- ja valimispiirkonda kuulusid Kooraste, Valgjärve, Kõlleste ja Kanepi vald.

17. mail 1936 valiti konvendi liikmeteks Johan Pittin, Ernst Keller, Jaan Kelp, Aleksander Maala, Jaan Kallev, Otto Jõgi, Ilmar Lilliallik, Jaan Mühlberg, Arnold Mõrd, Hugo Leis, Elmar Saag, Eduard Lõhmus, Valter Leis, Eduard Väits ja Johannes Raig.