Kaitsekohastumus

Kaitsekohastumus (inglise defensive adaptation) on mingil liigil evolutsiooni käigus tekkinud omadus, mis suurendab tema ellujäämist olelusvõitluses; kohastumuse tüüpe.