Kaheksandsüsteem

Kaheksandsüsteem on positsiooniline arvusüsteem, mille aluseks on arv 8.

Kaheksandsüsteemis kujutatud arvu nimetatakse kaheksandarvuks.

Süsteem kasutab numbreid 0 kuni 7.

Kaheksandsüsteemi korrutustabel
× 1 2 3 4 5 6 7 10
1 1 2 3 4 5 6 7 10
2 2 4 6 10 12 14 16 20
3 3 6 11 14 17 22 25 30
4 4 10 14 20 24 30 34 40
5 5 12 17 24 31 36 43 50
6 6 14 22 30 36 44 52 60
7 7 16 25 34 43 52 61 70
10 10 20 30 40 50 60 70 100