Kahekojalisus on valitsemisviis, kus seadusandlik võim koosneb kahest erinevast kojast. Kahekojalisust eristatakse ühekojalisusest, kus kõik liikmed arutavad ja hääletavad ühe rühmana, ning mõnest seadusandlikust koosseisust, millel on kolm või enam eraldi täiskogu või koda. 2015. aasta seisuga on vähem kui pooled maailma riikidest seadusandjad kahekojalised.