Kõuk (mitmuses kõugud) on inimese iga mees- või naissoost esivanem (isa ja ema, vanaemad ja vanaisad jne).[1]

Tegu on selles tähenduses tehissõnaga, mille esimene esinemine on teada 1930. aasta zooloogiasõnastikus: kõuk : kõugu ’Ahne’ (sks esivanem).[2] Tõenäoliselt saadi sõna F. J. Wiedemanni eesti-saksa sõnastikust, kus ta esineb Põhja-Tartumaal esinenud rööpsõnana sõnale kõu, mille selgituseks on antud ka vana kõu ’väga vana mees; esiisa’.[3]

Kõukude nimetused[4] muuda

Põlvkond Meeskõuk Naiskõuk Esivanem Inglise keeles (vaheldumisi nais- ja meeskõuk)
1. (päisnik)
2. isa ema father
3. vanaisa vanaema grandmother
4. vaarisa vaarema neljanda põlve esivanem (-isa, -ema) (1st) great-grandfather
5. vaarvanaisa vaarvanaema viienda põlve esivanem (-isa, -ema) 2nd great-grandmother
6. ellisa ellema kuuenda põlve esivanem (-isa, -ema) 3rd great-grandfather
7. ellvanaisa ellvanaema seitsmenda põlve esivanem (-isa, -ema) 4th great-grandmother
8. ellvaarisa ellvaarema kaheksanda põlve esivanem (-isa, -ema) 5th great-grandfather
9. ellvaarvanaisa ellvaarvanaema üheksanda põlve esivanem (-isa, -ema) 6th great-grandmother
10. iidisa iidema kümnenda põlve esivanem (-isa, -ema) 7th great-grandfather
11. iidvanaisa iidvanaema üheteistkümnenda põlve esivanem (-isa, -ema) 8th great-grandmother
12. iidvaarisa iidvaarema kaheteistkümnenda põlve esivanem (-isa, -ema) 9th great-grandfather
13. iidvaarvanaisa iidvaarvanaema kolmeteistkümnenda põlve esivanem (-isa, -ema) 10th great-grandmother
14. iidellisa iidellema neljateistkümnenda põlve esivanem (-isa, -ema) 11th great-grandfather
15. iidellvanaisa iidellema viieteistkümnenda põlve esivanem (-isa, -ema) 12th great-grandmother
16. jne

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Puss, Fred. "Millest alustada suguvõsa uurimist". Vaadatud 01.10.2014.
  2. Riikoja, Heinrich; Veski, Johannes Voldemar (1930). Eestikeelsed zooloogilisi oskussõnu. Tartu: KÜ Loodus. Lk 90.
  3. Wiedemann, Ferdinand Johann (1973). Eesti-saksa sõnaraamat (4., muutmata trükk). Tallinn: Valgus. Lk 380.
  4. Puss, Fred. "Millest alustada suguvõsa uurimist". Vaadatud 12.03.2023.