Kõrgpaar

Kõrgpaar (inglise: higher pair) ehk kõrgem paar on mehhanismide ja masinate teoorias kinemaatiline paar, mille elementide vahel on kontakt ühes punktis või piki joont.