Kõrgemad kognitiivsed funktsioonid

Kõrgemad kognitiivsed funktsioonid on RFK määratluse järgi spetsiifilised vaimsed funktsioonid, mis sõltuvad peamiselt aju otsmikusagaratest:

  • Plaanide kavandamine ja elluviimine
  • Otsuste vastuvõtmine
  • Abstraheerimise ja ideede korrastamise funktsioonid
  • Aja arvestamine, intuitsioon ja otsustusvõime
  • Mõistete loomine, liigitamine ja paindlik kasutamine
  • Vaimne paindlikkus ja olukorrale vastava käitumisviisi valimine