Kõneanalüüs

Kõneanalüüs on keeletehnoloogia interditstiplinaarne haru, mis uurib inimkõnest vajaliku info automaatset eraldamist, kasutades selleks keeleteaduse ja informaatika uurimistulemusi. Kõneanalüüsi kasutavad kõnetuvastus, kõnelejatuvastus, masintõlge jne.