Kõbajad on Suures väinas asuv laidude rühm. Neist suurimat, Kõbajalaidu, ümbritsevad Maialaid, Lammaslaid, Pihlalaid, Paljaslaid, Plokilaid ja Kingissepalaid.

Kõbajad lõuna poolt, paremal serval Kõbajalaid

Varem kuulusid Kõbajad Virtsu-Laelatu-Puhtu kaitseala koosseisu.