EELK Käru kogudus on luterlik kogudus Kärus, mis kasutab Käru kirikut.

Kogudus kuulub Järva praostkonda.

Koguduse hooldajaõpetaja on Katrin-Helena Melder, organist Eve Lend, juhatuse esimees Heili Burmeister.

Jumalateenistus armulauaga toimub iga kuu 2. ja 4. pühapäeval algusega kell 14.00.