Käitumisteadused

täpsustuslehekülg

Käitumisteadused (inglise keeles behavioural sciences) on kõik teadusvaldkonnad, milles tegeldakse looduslike organismide tegevuse ja interaktsiooni uurimisega. Käitumisteadused abstraheerivad empiirilist infot organismide ja sotsiaalsete süsteemide otsustamisprotsesside ja kommunikatsioonistrateegiate kohta.

Käitumisteaduste kitsamateks valdkondadeks on näiteks psühholoogia, sotsiaalne neuroteadus (social neuroscience) ja kommunikatsiooniteadus (communication science).

Käitumisteaduste mõiste aetakse tihti segi tunnetusteaduse (cognitive science) ja sotsiaalteaduste (social sciences) mõistega, sest kõigis kolmes tegeldakse ka käitumise uurimisega.