Juurekael

Juurekael on taime juure üleminekukoht võsuks. Tavaliselt asub mulla piiril.

Seemikjuurestikuga taimedel on muutmatu asukohaga juurekael: taime sügavamale istutamisel juurekaela asukoht ei muutu.

Lisajuurestikuga taimedel esineb ebajuurekael, mille asukoht sõltub istutussügavusest.