Juurekael on taime juure üleminekukoht võsuks. Tavaliselt asub mulla piiril.

Seemikjuurestikuga taimedel on muutmatu asukohaga juurekael: taime sügavamale istutamisel juurekaela asukoht ei muutu.

Lisajuurestikuga taimedel esineb ebajuurekael, mille asukoht sõltub istutussügavusest. Kuivendatud turvasmuldadel võib juurekaela asukoht asuda maapinnast tunduvalt kõrgemal, tuiskliivadel aga olla mattunud liiva alla.