Juurdekasvupuur

Juurdekasvu puur (increment borer) ehk Pressleri puur on instrument puust võetavate 4...6 (12) mm jämeduste silindrikujuliste proovikehade saamiseks, millelt loetud aastarõngaste arvu järgi saab muuhulgas otsustada puu vanuse, tüve kvaliteedi või aastarõngaste laiuse järgi puu juurdekasvu üle. Puursüdamikke kasutatakse ka dendrokronoloogilistes uuringutes.

Vaata kaRedigeeri