Juubelidoktor (rootsi keeles jubeldoktor) on Rootsis isik, kellel on olnud doktorikraad 50 aastat või kauem.

Lühendatult märgitakse seda Fil. jubeldr või FjubD.