Itaallased (endanimetus italiani) on romaani rahvas Apenniini poolsaarel ja selle lähedastel saartel, Itaalia põhirahvastik. Kõnelevad itaalia keelt. Kogu maailmas elab hinnanguliselt 75–80 miljonit itaallast. Itaalias elab ligikaudu 56 miljonit itaallast (92,5% elanikkonnast). Suurim itaallaste rahvusrühm väljaspool Itaaliat asub Ameerika Ühendriikides, kus neid elab hinnanguliselt 8,5–15 miljonit. Suhteliselt palju itaallasi elab ka Argentinas (1,35 miljonit).

Emilia Dukszyńska-Dukszta, "Itaallanna" (u 1880)

Itaallased on kujunenud välja itaalikute hõimudest, kellega segunes etruske, kelte ja 5.-6. sajandil sissetunginud germaani hõime. Lõuna-Itaalias sulandus itaallaste hulka ka kreeklasi ja araablasi. Kultuurilised erinevused Põhja- ja Lõuna-Itaalia asukate vahel on märgatavad. Traditsiooniliselt on levinud katoliiklus. 19. sajandi lõpust alates algas itaallaste väljaränd (esmajoones Ameerika Ühendriikidesse).