Islami seadus (araabia keeles fiqh) tähistab isami teaduses religioossete normide kogu. Islamis ei eristata riiklikku (ilmalikku) ja usulist õigust. Usulise (religioosse, kanoonilise) õiguse tähistus islamis on šariaat.