Ioonsed ained

(Ümber suunatud leheküljelt Ioonne aine)

Ioonsed ained on ained, mille kristallvõre osakesed on valdavalt seotud ioonilise sidemega.

Tüüpilised omadused muuda

Füüsikalised omadused muuda

  • Kristallid on kõvad, seejuures haprad (suhteliselt kerge purustada).
  • Sulamistemperatuur on üsna kõrge (... > 800 °C).
  • Tavatingimustes elektrit ei juhi, kuid näiteks sulatatud NaCl teeb seda siiski (on hea elektrijuht).

Selgitusi muuda

Ioonsed ained on haprad, sest neil puudub plastilisus. Ioonidevahelised tõmbejõud hoiavad kristalli tugevasti koos ainult sel juhul, kui iga iooni vahetus läheduses asuvad vastaslaenguga ioonid. Kui aga näiteks löögi mõjul satuvad kristallis lähestikku samalaengulised ioonid, võib kristall nendevaheliste tõukejõudude tõttu kergesti puruneda.

Mida tugevam on iooniline side (st mida tugevamad on vastaslaenguliste ioonide vahelised tõmbejõud), seda kõrgem on vastava ioonse aine sulamistemperatuur.

Ioonvõres on iga ioon vastastiktoimes terve hulga vastaslaenguliste ioonidega. Seetõttu tuleb ioonilise sideme lõhkumiseks kulutada palju energiat ja ioone hoitakse kristallivõres tugevasti kinni.