Ionisatsiooniaste

Ionisatsiooniaste α on defineeritud kui α = ni/(ni + na), kus ni on ioonide arvuline tihedus ja na on aatomite arvuline tihedus. Elektronide tihedus on selle suurusega seotud keskmise ioonide laenguoleku <Z> kaudu: ne = <Z> ni , kus ne on elektronide arvuline tihedus.