Interregnum ehk Sede vacante ("vaba tool") tähistab roomakatoliku kirikus perioodi, mil diötseesi või osakiriku piiskopipositsioon on täitmata.

Rooma piiskoppide puhul

muuda

Kõige sagedamini tarvitatakse seda terminit Rooma piiskopi ehk paavsti surma või tagasiastumise järel, mil kirikuvalitsuse ülesanded on üle kantud kardinalide kolleegiumile, ehkki nende tegevusvabadus on piiratud. ''Sede vacante'' perioodil tarvitab Püha Tool ka tavapärasest erineva kujundusega vappi ning samuti kujutatakse sel ajal vermitud meenemüntidel kiriku camerlengo sümboolikat. Sede vacante kestab ametlikult paavstitooli vabaks jäämisest kuni hetkeni, mil konklaav on uue paavsti valinud, mitte tema ametissepühitsemiseni.

Ajutine juhtkond

muuda

Konklaav toimub ainult juhul, kui paavst on surnud või tagasi astunud. Kahe ametiaja vahele jääval vakantsiperioodil (sede vacante 'tooli vakantne olles') valitseb katoliku kirikut ja Vatikani riiki camerlengo. Camerlengo volitused on võrreldes paavstiga palju piiratumad, sest ta ei tohi teha ühtki paavsti õiguspädevusse kuuluvat otsust. Sede vacante ajal katkestavad kardinalid tavaliste ametiülesannete täitmise, välja arvatud:

  1. Camerlengo
  2. Rooma kardinalvikaar
  3. Püha Peetruse basiilika kardinal-ülempreester
  4. Vatikani peavikaar
  5. Paavstlik ülemkohtunik

Need viis kardinali moodustavad täiskogu, mis asub ette valmistama konklaavi. Kui mõni neist ametnikest ei saa näiteks tervislike põhjuste tõttu oma ametiülesandeid täita, määratakse tema asemele asetäitja, kes omab ametisse asumisel vastavaid volitusi. Koos eelpoolnimetatud ametnikega peavad kardinalid pärast paavsti surma ja enne konklaavi algust kas üld- või erikongregatsioone, kus otsustatakse detailideni matuse üksikasjade ja konklaavi alustamise kuupäeva üle.