Interaktiivne kaart

Interaktiivne kaart on arvutikaart, mis võimaldab kaardi suurendamist, vähendamist, vahemaa ja pindala mõõtmist, koordinaatide määramist, aadressi järgi soovitava koha otsingut jne. Tavaliselt koosneb ta mitmetest kaardikihtidest, mida saab sisse või välja lülitada ning saada palju temaatilisi kaarte.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda

Eesti interaktiivsed kaardid muuda

Maailma interaktiivsed kaardid muuda

Muud muuda