Integriteetkond

Integriteetkond on ühikelemendiga kommutatiivne assotsiatiivne ring, milles pole nullitegureid.

Näiteks moodustab integriteetkonna täisarvude ring.