Instituut on asutus või struktuuriüksus.

Eesti ülikoolides ja kõrgkoolides moodustati Eesti taasiseseisvumise järel instituudid varasemate kateedrite baasil.

NSVL Teaduste Akadeemia (TA) asutused olid instituudid.

Eestis asusid TA Küberneetika Instituut, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI), Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut, jt.