Induktiivne tugevus

Induktiivne tugevus on induktiivse arutluse omadus, mis seisneb selles, et eelduste tõesuse korral on järeldus tõenäoline. Teiste sõnadega, arutluse induktiivne tugevus seisneb selles, et arutluse eeldused kinnitavad tema järeldust.

Induktiivne tugevus on deduktiivse arutluse kehtivuse analoog.

Induktiivset tugevust vaadeldakse ka suurusena, mis iseloomustab seda, kui tõenäoliseks eeldused järelduse teevad. Sel juhul võrdub ta määraga, mil arutluse eeldused kinnitavad selle arutluse järeldust, kinnitamisaste.