Implanteeritavus

Implanteeritavus on objekti omadus olla sobiv elusorganismi sisse paigaldamiseks.

Implanteeritavate objektide ehk implantaatide paigaldamine toimub tavaliselt kirurgilise operatsiooni teel.

Implantaadid võivad sisaldada elektroonilist osa ja selle toiteks vajalikke keemilisi elemente või akumulaatoreid.

Implanteeritava seadme elektroonilise osa ülesandeks on vajalike biomeditsiiniliste mõõtmiste teostamine ja nende tulemuste analüüs ning vajalike loogiliste juhtimisotsustuste vastuvõtmine. Kuid elektroonne osa võib juhtida ka täitureid nende otsustuste põhjal vajalike toimingute teostamiseks. Viimased võivad olla elektrilised nagu implanteeritavates südamerütmurites (implantable cardiac pacemaker) ja defibrillaatorites, või kuuldeaparaadi implanteeritavas osas. Kuid selliseks toiminguks võib olla ka mehaanilise väljundi saamine (näiteks implanteeritud insuliinipumba puhul).