Idiomorfsus on mineraalitera sarnanemine tema kristallstruktuuri ehitusest tuleneva ideaalse haabitusega.

Mikrofoto granodioriidist. Pildi keskel paiknev plagioklass (hall, triibuline) on selgelt idiomorfsem kui vasakus servas paiknevad kvartsiterad (hallid, sileda pinnaga), mis viitab plagioklassi varasemale kristalliseerumisele jahtuvast magmast.

Mineraaliteri, mis teatud määral vastavad sellele kujule, nimetatakse idiomorfseiks, vastupidisel juhul ksenomorfseiks ning vahepealsel juhul hüpidiomorfseiks.

Need terminid on kasutusel peamiselt petrograafias, kus niimoodi iseloomustatakse mikroskoobi abil uuritavate kivimite koostisse kuuluvaid mineraaliteri. Näiteks tardkivimite puhul on tüüpilisel juhul magmast varem kristalliseerunud mineraalid idiomorfsemad, sest neil on piisavalt ruumi, et omandada neile tüüpiline kuju. Hilisema kristallisatsiooniga mineraalid peavad aga sobituma juba formeerunud kristallide vahelisse ebaregulaarse kujuga ruumi ning on seetõttu ksenomorfsemad.

Vaata ka

muuda